دیسلاو صدا

http://dloveseda.ir/

تکس خام اهنگ خواب سفید

تکس خام اهنگ خواب سفید از فرشید پیر رسانه دیسلاو صدا آهنگ خواب سفید بازم یه دفتر و یه قلم خودکار یه افکار خواب و یه قلب بی تاب زندگی بهم یاد داد عاشق نباشم بهت فک نکنم و مثل سابق نباشم پس تو هم فک کن فرشیدتم مرده از پیشت رفته تو رو از یاد برده منم این حوالی با یه عشق مرده دل گیر و قلب ترک خورده . . . . . . شبهای بی تو بودن حالم خرابه هوای گریه دارم زندگیم خنده داره می دونستی با رفتنت عشقت می میره رفتی و کاری کردی این دل بمیره . . . . . آروم آروم چشای گریون نم نم بارون و زندگی بی تو داغون اشکامو…

تکس خام اهنگ خواب سفید از فرشید پیر رسانه دیسلاو صدا آهنگ خواب سفید بازم یه دفتر و یه قلم خودکار یه افکار خواب و یه قلب بی تاب زندگی بهم یاد داد عاشق نباشم بهت فک نکنم و مثل سابق نباشم پس تو هم فک کن فرشیدتم مرده از پیشت رفته تو رو از یاد برده منم این حوالی با یه عشق مرده دل گیر و قلب ترک خورده . . . . . . شبهای بی تو بودن حالم خرابه هوای گریه دارم زندگیم خنده داره می دونستی با رفتنت عشقت می میره رفتی و کاری کردی این دل بمیره . . . . . آروم آروم چشای گریون نم نم بارون و زندگی بی تو داغون اشکامو…

جدید ترین آهنگ ها

Last posts
تکس خام اهنگ خواب سفید
باکس دانلود :

تکس خام اهنگ خواب سفید از فرشید پیر
رسانه دیسلاو صداآهنگ خواب سفید
بازم یه دفتر و یه قلم خودکار

یه افکار خواب و یه قلب بی تاب

زندگی بهم یاد داد عاشق نباشم

بهت فک نکنم و مثل سابق نباشم

پس تو هم فک کن فرشیدتم مرده

از پیشت رفته تو رو از یاد برده

منم این حوالی با یه عشق مرده

دل گیر و قلب ترک خورده

.
.
.
.
.
.

شبهای بی تو بودن حالم خرابه

هوای گریه دارم

زندگیم خنده داره

می دونستی با رفتنت عشقت می میره

رفتی و کاری کردی این دل بمیره

.
.
.
.
.

آروم آروم چشای گریون

نم نم بارون و زندگی بی تو داغون

اشکامو ببین . دستامو بگیر

ببین که عشق سابقت برات میمیره

بیا ببین عاشقت چشم انتظاره

کمک کن دیگه این مرد کمتر ییاره

برگشتی چشام بارونی مونده

ببین که عاشقت از رفتنت چیا خونده
فرشید پیر

با تشکر از فرشید پیر عزیز
رسانه دیسلاو صداتوضیحات / دانلود گزارش کد : 1718