دیسلاو صدا

http://dloveseda.ir/

متن اهنگ احمد سلو بنام کج

متن اهنگ احمد سلو بنام کج

متن اهنگ احمد سلو بنام کج

جدید ترین آهنگ ها

Last posts
متن آهنگ احمد سلو بنام کج
باکس دانلود :
متن آهنگ احمد سلو بنام کج
رسانه دیسلاو صدا

https://rozup.ir/view/1689300/Ahmad-Solo-kaj-1.jpg


نه میشه با تو موند و نه میشه از تو رد شد نه میشه عاشقت بود نه میشه با تو بد شد

همیشه روی ماهیت هی میکردی حسودی من عاشقت بودم ولی تو عاشقم نبودی

ابروتو کج میکردی دوباره لج میکردی میگی دیگه تمومه ولی دوباره برمیگردی

منم ابرومو کج میکردم دوباره لج میکردم برای با تو بودن آخه چه کارا که نکردم

♫♫♫♫♫♫

♫♫♫♫♫♫

با هر کی با هر چی هر جایی خواستی گشتی میونه اخمای تو غرقن هزارتا کشتی

صبرم دیگه تممه کاری باهات ندارم منم شبیهت شدم دیگه حسی بهت ندارم

ابروتو کج میکردی دوباره لج میکردی میگی دیگه تمومه ولی دوباره برمیگردی

منم ابرومو کج میکردم دوباره لج میکردم برای با تو بودن آخه چه کارا که نکردم

ابروتو کج میکردی دوباره لج میکردیتوضیحات / دانلود گزارش کد : 1686