دیسلاو صدا

http://dloveseda.ir/

متن آهنگ میلاد راستاد بنام ۸:۰۵

متن آهنگ میلاد راستاد بنام ۸:۰۵

متن آهنگ میلاد راستاد بنام ۸:۰۵

جدید ترین آهنگ ها

Last posts
متن آهنگ میلاد راستاد بنام ۸:۰۵
باکس دانلود :
متن آهنگ میلاد راستاد بنام ۸:۰۵
رسانه دیسلاو صدا





تو نمیتونی نه نمیتونی بی من باشی
تو نمیتونی نمیتونی اینطور جدا شی
دکترا جواب کردن میگن آخرین نفساشه
انقد خون رفته ازش شانس آورده تا الان رو پاهاشه
انقد گریه کردم و ناله کردم و التماس که از پیشم نرو
حالا تنها بشین عکسمو تنها ببین
چقد پیگیر بودم و چک میکردم و تعقیب کردم که از دست نری
حالا خطمو بگیر الان خیلی شده دیر
مبارک باشه آرایش سالِ ۹۵
این سرو وضع همونیه که به من قول دادی
پاچه ی شلوارو بکش بالاتر تا دور پات بندازی پابند قلابی
جدی جدی آدم شدی جای روسری روسریت شالو ول میدی
راستشو بخوای بریدم تا حالا از درد و زخم از خواب پریدی
از بس بغل کردم هرچی که دادی به من
یا شکسته یا ساییده شد تنش
هرچی قابِ عکس بود همرو شکوندمش
یه دونه توو گوشیم بود گوشیمو سوزوندمش
هرچی ازت میگن دستامو میلرزونه
نگا کن عشق کن لباسام پُرِ خونه
مادرم یه مرد ساخته بود تو ذهنش برام
بعد رفتنت دید بدنِ خم شدمو
وقتی بودی رنگ داشت همه ی لباسای اتاق
حالا نیستی سیاه میکنم تو تنم لباس
الان نه الان عشقو حالتو کن
ببین شبِ مرگم شبِ گریه هاست
جوری کوبیدین زمین که نصف کره ی زمین ترک برداشت
منو یادِ تو میندازی هر آهنگی که گذاشتمو گریه کردم باهاش
اصلا ___ اصلا منو زدی اصلا گیریم پیچوندیو رفتی پیِ بعدی
قبول کنم فقط بگو میخوای کجا بری
اگه دید عکسامونو چی میخوای به بچت بگی
میگی که همه میخواستنش ولی مالِ من بود
میگی که اسمم روش بود ولی خطش زدم
میگی که خوب شد رفت اون سرِ سفره ی عقد
داشت گریه میکردو من دست میزدم

تو نمیتونی نه نمیتونی بی من باشی
تو نمیتونی نمیتونی اینطور جدا شی
دکترا جواب کردن میگن آخرین نفساشه
انقد خون رفته ازش شانس آورده تا الان رو پاهاشه
انقد گریه کردم و ناله کردم و التماس که از پیشم نرو
حالا تنها بشین عکسمو تنها ببین
چقد پیگیر بودم و چک میکردم و تعقیب کردم که از دست نری
حالا خطمو بگیر الان خیلی شده دیر
غیرت داشتم رو همه چیزت ولی
بی غیرتی کردی تو چشم عسلی
بهت پرو بال دادم خوب خودتو بستی
دیدی که عادت شده برات بخش حریمِ شخصی
این سری رد نکردم این سری جوری زدم
این سری جوری که واست در میاد گوشت اضافه
سیگارو خاموش کردم سیگار فدای اون عسلیا
فقط ترک سوختگیش میکنه کلافه

توضیحات / دانلود گزارش کد : 2028