خرید موفق با تشکر از خرید شما لطفا اطلاعات خود را اعم از آدرس دقیق و ... را توسط شماره زیر برای ما ارسال کنید در صورت ارسال نکردن اجناسی انتقال پیدا نمیکند یا آدرس دقیق خود را به شماره 09332819319 ارسال کنید در صورت بروز مشکل تماس بگیرید